top of page

CV

Llwyddiannau

2022     Curadu gwaith celf Celf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Dinbych 2022

2022     Cyd-feirnadu cystadleuthau celf Celf, Dylunio a Thechnoleg Eisteddfod yr Urdd, Dinbych 2022

2021      Enillydd Gwobr Cyfeillion y Glynn Vivian, Abertawe Agored 2021

2021-22  Enillydd Cronfa Les y Rhaglen Cymrodoriaeth Newid Cam 2021-2022

2021      Fy ngwaith celf wedi ei ddefnyddio fel cefndir ar gyfer sianel Youtube cwrs Celfyddyd Gain Coleg Celf Abertawe

2021      The Catacombs – gwaith celf wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer cân y band ‘Running on Empty’

2021      Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – Clôd uchel yng nghystadleuath Prif Artist 2021

2021      Gradd BA Dosbarth 1af mewn Celfyddyd Gain  

2021      Enillydd Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman er cof am Carolyn Davies 2021

2021      Crëwr tlysau Gwobrau’r Selar 2020

2021      Enillydd Gwobr Cyfraniad i’r Gymraeg Coleg Celf Abertawe

2021      3edd wobr yng Nghystadleuaeth Momentum Holy Art

2020     Gwobr Cydnabyddiaeth ym 'Mhrosiect Restart' Coleg Celf Abertawe

2018      Enillydd Gwobr Gelf yn noson wobrwyo Ysgol Gyfun Ystalyfera

2018      Enillydd Gwobr Pennaeth Blwyddyn 13 yn noson wobrwyo Ysgol Gyfun Ystalyfera

2018      Enwebiad ar gyfer Gwobr y Pennaeth yn noson wobrwyo Ysgol Gyfun Ystalyfera

2018      Enillydd Gwobr Preswyliad Jane Phillips Oriel Mission

2018      Enillydd y gystadleuaeth Celf o dan 19 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed

2018-20 Gwaith celf wedi ei ddefnyddio ym mhrosbectws Ysgol Gyfun Ystalyfera i hysbysebu’r adran ‘Creadigol’

2017      Ail wobr yng nghystadleuaeth y Fedal Gelf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed

2017      Ail wobr yng nghystadleuaeth y Fedal Gelf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr

2016      Gwobr gelf yn noson wobrwyo Ysgol Gyfun Ystalyfera

2016      Ail wobr yng nghystadleuaeth ffilm eisteddfod Ysgol Gyfun Ystalyfera

2016      Gwaith wedi ei ddewis i hysbysebu arddangosfa 'Codi’r Bar' Oriel Mission, Abertawe   

2016      Aelod o ‘Codi’r Bar’ Castell-nedd Port Talbot

2015      Gwobr gelf yn noson wobrwyo Ysgol Gyfun Ystalyfera

2015      Aelod o ‘Codi’r Bar’ Castell-nedd Port Talbot

2014      Aelod o ‘Artsquad’ Castell-nedd Port Talbot

Achievements

 

2022    Curator of the the Denbigh Urdd National Eisteddfod Art, Design and Technology competitions, 2022

2022    Co-adjudicator of the Denbigh Urdd Eisteddfod Art, Design and Technology competitions, 2022

2021     Winner of the Friends of the Glynn Vivian Award, Swansea Open 2021

2021-22  Winner of the Step Change Fellowship Programme Benevolent Fund 2021-2022

2021     My artwork used as background on the inception of Fine Art Swansea’s Youtube channel

2021     The Catacombs – artwork used for the band’s song Running on Empty

2021     Urdd National Eisteddfod – Highly commended in the Main Artist competition 2021

2021      1st Class Honours BA Degree in Fine Art

2021      Winner of the Josef Herman Foundation Art Prize in memory of Carolyn Davies 2021

2021      Creator of the 2020 Selar Music Awards trophies

2021      Winner of Swansea College of Art’s Contribution to the Welsh Language Award

2021      3rd prize in the Holy Art Momentum Competition

2020     Recognition Award in Swansea College of Art’s 'Restart Project'

2018      Winner of Art Award at Ysgol Gyfun Ystalyfera’s awards evening

2018      Winner of Head of Year 13 Award at Ysgol Gyfun Ystalyfera’s awards evening

2018      Nomination for Headteacher Award at Ysgol Gyfun Ystalyfera’s awards evening

2018      Winner of the Jane Phillips Mission Gallery Residency Award

2018      Winner of the Art Under 19 competition at the Urdd National Eisteddfod in Brecon and Radnorshire

2018-20 Artwork used in Ysgol Gyfun Ystalyfera’s school prospectus to advertise the ‘Creative’ section

2017       Second prize in the Art Medal competition at the Urdd National Eisteddfod in Brecon and Radnorshire 

2017       Second prize in the Art Medal competition at the Urdd National Eisteddfod in Bridgend

2016       Art Award at Ysgol Gyfun Ystalyfera’s awards evening

2016       Second prize in the film competition in Ysgol Gyfun Ystalyfera’s school eisteddfod

2016       Work selected to advertise Mission Gallery Swansea's 'Raising the Bar' exhibition

2016       Member of Neath Port Talbot ‘Raising the Bar’

2015       Art Award at Ysgol Gyfun Ystalyfera’s awards evening

2015       Member of Neath Port Talbot ‘Raising the Bar’

2014       Member of Neath Port Talbot ‘Artsquad’

Arddangosfeydd

2022-23 Arddangosfa Agored 2022, Galeri Caernarfon

2022       Tymhorau Rhyfedd, Owain Sparnon, Stiwdio Griffith, Coleg Celf Abertawe,

2022-23 Agored Tŷ Pawb, Tyfu gyda’n gilydd, Tŷ Pawb, Wrecsam

2022      Salon des Refusés, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Aberystwyth

2022      Llwybrau, Oriel Mission, Abertawe

2022      Sioeau Haf, Dynefwr, Coleg Celf Abertawe

2022      Golwg ar Gelf (Rhithwir)

2021       Abertawe Agored, Glynn Vivian, Abertawe

2021       Artist yn y Byd (Gwobr Jane Phillips), Oriel Mission, Abertawe

2021       Gawn ni ddechrau eto? (Sioe Radd), Coleg Celf Abertawe

2021       Gawn ni ddechrau eto? (Sioe Radd Rhithwir), Coleg Celf Abertawe

2021       Golwg ar Gelf  (Rhithwir)
2021       Momentum (Rhithwir), The Holy Art
2021       February Gallery (Rhithwir), The Student Gallery
2020-21 Artistiaid Ifainc Cymru, MoMA, Machynlleth
2020      Project Restart, Coleg Celf Abertawe
2020      Project Restart (Ar-lein), Coleg Celf Abertawe
2020      Safe House Project (Ar-lein), Coleg Celf Abertawe
2020      Golwg ar Gelf  (Rhithwir)
2020      I Have a Heart as Big as The World But…, Axe Head To Everything, Theatr Volcano, Abertawe
2020      Tomos Sparnon ac Owain Sparnon, Canolfan Theatr Arad Goch, Aberystwyth
2020      Achos ro’n i am wneud hynny, Coleg Celf Abertawe
2019       Agoriad Canolfan Theatr Arad Goch, Aberystwyth
2019       What a World, Swansea College of Art
2019       Abertawe Agored, Glynn Vivian, Abertawe
2018       Golwg ar Gelf, Coleg Celf Abertawe
2018       Golwg ar Gelf, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
2018       Golwg ar Gelf, Yr Egin, Caerfyrddin
2018       Paint a Portrait of Sir Peter Blake, GS Artists, Abertawe
2018       Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Llanelwedd
2017       Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr
2018       Codi’r Bar, Oriel Mission, Abertawe

2017       Codi’r Bar, Oriel Mission, Abertawe
2016      Myfyrwyr TGAU Celf, Theatr y Grand, Abertawe

2016      Myfyrwyr TGAU Celf, Oriel Mission, Abertawe
2016      Art Challenge Wales, Porthcawl
2015      Artsquad, Canolfan Gelfyddydau Pontardawe Arts

Exhibitions

2022-23 Open Exhibition 2022, Galeri Caernarfon

2022       Strange Seasons, Owain Sparnon, Stiwdio Griffith, Swansea College of Art

2022-23 Open Tŷ Pawb, Growing Together, Tŷ Pawb, Wrexham

2022       Salon des Refusés, Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth

2022       Pathways, Mission Gallery, Swansea

2022      Summer Shows, Dynevor, Swansea College of Art

2022      Golwg ar Gelf (Virtual)

2021       Swansea Open, Glynn Vivian, Swansea

2021       An Artist in the World (Jane Phillips Award), Mission Gallery, Swansea

2021       Can we start again? (Degree Show), Swansea College of Art

2021       Can we start again? (Virtual Degree Show), Swansea College of Art

2021       Golwg ar Gelf  (Virtual)
2021       Momentum (Virtual), The Holy Art
2021       February Gallery (Virtual), The Student Gallery
2020-21 Young Welsh Artists, MoMA, Machynlleth
2020     Project Restart, Swansea College of Art
2020     Project Restart (Online), Swansea College of Art
2020     Safe House Project (Online), Swansea College of Art
2020     Golwg ar Gelf  (Virtual)
2020     I Have a Heart as Big as The World But…, Axe Head To Everything, Volcano Theatre, Swansea
2020    Tomos Sparnon and Owain Sparnon, Arad Goch Theatre Company, Aberystwyth
2020    Because We Felt Like It, Swansea College of Art
2019     Arad Goch Theatre Company Opening Event, Aberystwyth
2019     What a World, Swansea College of Art
2019    Swansea Open, Glynn Vivian, Swansea
2018    Golwg ar Gelf, Swansea College of Art
2018    Golwg ar Gelf, Cardiff School of Art and Design
2018    Golwg ar Gelf, Yr Egin, Carmarthen
2018    Paint a Portrait of Sir Peter Blake, GS Artists, Swansea
2018    Urdd National Eisteddfod of Wales, Llanelwedd
2017    Urdd National Eisteddfod of Wales, Bridgend
2018   Raising the Bar, Mission Gallery, Swansea
2017   Raising the Bar, Mission Gallery, Swansea
2016   West Glamorgan GSCE Art Students, Grand Theatre, Swansea

2016   West Glamorgan GSCE Art Students, Mission Gallery, Swansea
2016   Art Challenge Wales, Porthcawl
2015   Artsquad, Pontardawe Arts Centre

 

Cyhoeddiadau

2021       Prifysgol y Drindod Dewi Sant – erthygl ar fy ngwaith celf

2021       Artist yn y Byd (Oriel Mission) – fy ngwaith celf wedi ei gynnwys yng nghatalog yr arddangosfa

2021       Gawn ni ddechrau eto? (Sioe radd) - fy ngwaith celf wedi ei gynnwys yn catalog

2021       Cyfeillion y Glynn Vivian – erthygl ar fy ngwaith celf a ysgrifennwyd gennyf

2021       Y Selar – erthygl ar fy ngwaith celf

2021       Swansea Bay News – erthygl ar fy ngwaith celf

2021       Glunis – erthygl ar fy ngwaith celf

2021       Prifysgol y Drindod Dewi Sant – erthygl ar fy ngwaith celf

2021       Prifysgol y Drindod Dewi Sant – erthygl ar fy ngwaith celf

2021       Scope Zine Issue 1 – fy ngwaith celf wedi ei gynnwys  

2021       THIS ISN’T ART (ZINE) – Exquisite Cadaver Project – fy ngwaith celf wedi ei gynnwys  

2021       ISN’T THIS ART? (ZINE) – Exquisite Cadaver Project – fy ngwaith celf wedi ei gynnwys  

2020      Prifysgol y Drindod Dewi Sant – erthygl ar fy ngwaith celf a fy mhrofiadau o weithio trwy gyfrwng y Gymraeg

2020      Prifysgol y Drindod Dewi Sant – wedi fy nghynnwys mewn erthygl ar brofiadau o greu gwaith celf yn ystod y cyfyngiadau symud

2020      Buzz Magazine – erthygl ar fy ngwaith celf

2020      Prifysgol y Drindod Dewi Sant – erthygl ar arddangosfa Tomos Sparnon ac Owain Sparnon yn Theatr Arad Goch  

2020      BroAber360 – erthygl ar arddangosfa Tomos Sparnon ac Owain Sparnon yn Theatr Arad Goch  

2020      Arad Goch – erthygl ar arddangosfa Tomos Sparnon ac Owain Sparnon yn Theatr Arad Goch  

2019       Prosbectws Coleg Celf Abertawe – fy ngwaith celf wedi ei gynnwys  

2017       Oriel Missioin – blog ar fy mhreswyliad o ganlyniad i ennill Gwobr Preswyliad Jane Phillips

2016       Gwefan Ysgol Gyfun Ystalyfera – eitem ar fy ngwaith celf

 

 

 

Publications

2021      University of Wales Trinity Saint David – article on my artwork

2021      An Artist in the World (Mission Gallery) – my artwork featured in the exhibition’s catalogue

2021      Can we start again? (Degree show) – my work featured in the exhibition’s catalogue

2021      Friends of The Glynn Vivian – article on my artwork written by me

2021      Y Selar – article on my artwork  

2021      Swansea Bay News – article on my artwork  

2021      Glunis – article on my artwork   

2021      University of Wales Trinity Saint David – article on my artwork  

2021      University of Wales Trinity Saint David – article on my artwork  

2021      Scope Zine Issue 1 – my artwork featured  

2021      THIS ISN’T ART (ZINE) – Exquisite Cadaver Project – my artwork featured

2021      ISN’T THIS ART? (ZINE) – Exquisite Cadaver Project – my artwork featured

2020    University of Wales Trinity Saint David – article on my artwork and experiences of working through the medium of Welsh  

2020    University of Wales Trinity Saint David – featured in an article on experiences of creating artwork during lockdown  

2020    Buzz Magazine March 2020 – article on my artwork  

2020    University of Wales Trinity Saint David – article on the Tomos Sparnon and Owain Sparnon exhibition at Canolfan Arad Goch

2020    BroAber360 – article on the Tomos Sparnon and Owain Sparnon exhibition at Arad Goch Theatre Company

2020    Arad Goch – article on the Tomos Sparnon and Owain Sparnon exhibition at Arad Goch Theatre Company

2019     Swansea College of Art prospectus – my artwork featured

2017     Mission Gallery – blog on my residency as a result of winning the Jane Phillips Residency Award

2016     Ysgol Gyfun Ystalyfera website – feature on my artwork

Cyfweliadau â’r cyfryngau

2022      Prynhawn Da, S4C – Fy ngwaith celf a Chronfa Les y Rhaglen Cymrodoriaeth Newid Cam

2021       Oriel Mission – Fy ngwaith celf a llwyddiannau

2021       Eisteddfod Genedlaethol Cymru – Trafod gweithiau yn Y Lle Celf Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2021

2021       BBC Radio Cymru – fy ngwaith celf a’r Lle Celf 2021

2021       Prynhawn Da, S4C – fy ngwaith celf ac ennill Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman er cof am Carolyn Davies 2021

2021       BBC Radio Cymru (Y Stiwdio) – fy ngwaith celf ac ennill Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman er cof am Carolyn Davies 2021

2021       BBC Radio Cymru (Dros Frecwast) - Ennill Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman er cof am Carolyn Davies 2021

2021       Oriel Josef Herman, Zoom – fy ngwaith celf ac ennill Gwobr Celf Sefydliad Josef Herman er cof am Carolyn Davies 2021

2021       Heno, S4C – fy ngwaith celf

2021       Coleg Celf Abertawe – creu tlysau Gwobrau’r Selar

2021       Heno, S4C – creu tlysau Gwobrau’r Selar

2020      Coleg Celf Abertawe – creu gwaith celf yn ystod y cyfyngiadau symud

2020      Heno, S4C – arddangosfa Tomos Sparnon ac Owain Sparnon yn Theatr Arad Goch  

2019       Heno, S4C – agoriad Oriel Queen St, Castell-nedd

2018       Heno, S4C – fy ngwaith celf

2017       BBC Radio Cymru – ennill yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr  

 

 

Media interviews

2022    Prynhawn Da, S4C – my artwork and the Step Change Fellowship Benevolent Fund

2021     Mission Gallery – my artwork and achievements

2021     National Eisteddfod of Wales – Discussing artworks exhibited at y Lle Celf at the 2021 National Eisteddfod

2021     BBC Radio Cymru – my artwork and the Lle Celf 2021

2021     Prynhawn Da, S4C – my artwork and winning the Josef Herman Foundation Art Prize in memory of Carolyn Davies 2021

2021     BBC Radio Cymru (Y Stiwdio) – my artwork and winning the Josef Herman Foundation Art Prize in memory of Carolyn Davies 2021

2021     BBC Radio Cymru (Dros Frecwast) - winning the Josef Herman Foundation Art Prize in memory of Carolyn Davies 2021

2021     Oriel Josef Herman - my artwork and winning the Josef Herman Foundation Art Prize in memory of Carolyn Davies 2021

2021     Heno, S4C – my artwork

2021     Swansea College of Art – creating the trophies for the Selar Music Awards  

2021     Heno S4C – creating the trophies for the Selar Music Awards  

2020    Swansea College of Art – creating art in lockdown

2020    Heno, S4C – the Tomos Sparnon and Owain Sparnon exhibition at Arad Goch Theatre Company

2019     Heno, S4C – the opening of Queen St Gallery, Neath  

2018     Heno, S4C – my artwork

2017     BBC Radio Cymru – winning at the Urdd National Eisteddfod in Bridgend  

Gweithdai 

2021     Gweithdai i blant ysgolion cynradd ar rhan Urdd Gobaith Cymru

2021     Gweithdai i blant ysgolion uwchradd

Workshops

 

2021     Primary school children’s workshops on behalf of Urdd Gobaith Cymru

2021     Comprehensive school workshops

Preswyliadau

 

2021-22   Cronfa Les y Rhaglen Cymrodoriaeth Newid Cam 2021-2022

2017     Preswyliad 6 wythnos yn Stiwdios Elysium Studios, Abertawe, fel rhan o Wobr Preswyliad Jane Phillips,  Oriel Mission, Abertawe  

Residencies

 

2021-22   Step Change Fellowship Programme Benevolent Fund 2021-2022

2017     6-week residency at Elysium Studios, Swansea, as part of Mission Gallery Swansea’s Jane Phillips Residency Award

bottom of page