Tomos Sparnon ac Owain Sparnon / Tomos Sparnon and Owain Sparnon
2020
Arddangosfa Tomos Sparnon ac Owain Sparnon yng Nghanolfan Theatr Arad Goch, Aberystwyth, 2020 / Tomos Sparnon and Owain Sparnon Exhibition at Arad Goch Theatre Company, Aberystwyth, 2020