Owain Sparnon

1. Headshot.JPG
Out of sight / O'r golwg

Rwy’n 21 mlwydd oed ac yn dod o Gastell-nedd. Graddiais o Goleg Celf Abertawe â Gradd BA Dosbarth 1af mewn Celfyddyd Gain yn haf 2021.

Mae fy ngwaith yn ymateb i bethau rwy’n eu gweld yn ddyddiol. Gall y rhain gynnwys ffotograffau, tirluniau, golau adlewyrchol, sain a siapiau a ffurfiau gwrthrychau bob dydd. Rwy’n ymddiddori yn y syniad o haenu, datgelu, ymblethiad a newid cyd-destun delweddau, a’r ffin rhwng paentiad a cherflunwaith. Mae fy mhaentiadau’n datgelu atgofion, meddyliau, cyfrinachau a phrofiadau fy isymwybod trwy liw, gweddillion, gwead a’r anhysbys.

 

I’m 21 years old and come from Neath. I graduated from Swansea College of Art with a 1st Class Honours BA Degree in Fine Art.

 

Through paint, collage, sculpture and digital media, I create work in response to things I come across on a daily basis. These can include photographs, landscapes, reflective lighting, sounds and shapes and forms of everyday objects. I'm intrigued by the idea of layering, unravelling, intertwining, and decontextualising an image, and the boundary between painting and sculpture. My paintings reveal recollections, thoughts, secrets and experiences of my subconscious through colour, remnants, texture and the unknown.

7. Datgelu - Divulge.jpg